Nemzetközi összefogás a rezisztencia elleni küzdelemben

Riasztó számok

Az antimikrobiális rezisztencia a becslések szerint világszinten jelenleg kb. 700 000, az Unióban 33 000 halálesetet okoz évente. 2050-re pedig már vezető halálok lehet, világszerte évente 10 millió, az Unióban pedig 392 ezer halálesetért az antimikrobiális rezisztencia lesz a felelős.

Még több riasztó szám olvasható a Jim O’Neill közgazdász által a brit kormány megbízásából készített, 2014-es beszámolóban:

Antimikrobiális rezisztencia: A nemzetek egészségét és jólétét érintő válság kezelése

https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf

 

Eladási adatok

Az Európai Gyógyszerügynökség (European MedicinesAgency, EMA) végzi az állatgyógyászati célra alkalmazott antimikrobiális szerek eladási adatainak felmérését (ESVAC – European Surveillance of VeterinaryAntimicrobialConsumption). A felmérésben 31 európai ország önkéntesen vesz részt, Magyarország 2010 óta szolgáltat nagykereskedelmi eladási adatokat az EMA-nak. A legújabb jelentés 2019. október 15-én jelent meg, 31 ország 2017. évi adataival.

Az eddigi jelentések és további információk az EMA honlapján találhatóak: https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac

 

Rezisztencia monitoring adatok

Az Uniós tagállamok, így hazánk is harmonizált, tehát uniós jogszabályok szerinti ún. rezisztencia monitoring vizsgálatokat végeznek annak érdekében, hogy adatokat nyújtsanak az antimikrobiális rezisztencia előfordulásáról a zoonózist okozó kórokozók és – amennyiben veszélyt jelentenek a közegészségügyre – egyéb kórokozók esetében. A rezisztencia mértékét a legfontosabb élelmiszer-termelő állatfajokból és a belőlük származó friss húsbólszármazó baktériumtörzseken vizsgálják, így Salmonella, Campylobacterjejuni és C. coli, Escherichia coli, Enterococcusfaecalis,  ésE. faeciumesetében.

Külön boxoba: „monitoring”: a zoonózisok, zoonózis-kórokozók és az ezekkel összefüggő antimikrobás szerekkel szembeni rezisztencia előfordulására vonatkozó adatok összegyűjtésének, elemzésének és terjesztésének rendszere.

A vizsgálatokat az alábbi jogszabály határozza meg:

2013/652/EU határozat a zoonózisbaktériumoknál és a kommenzális baktériumoknál előforduló antimikrobiális rezisztencia nyomon követéséről és az arról való jelentéstételről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0652

A tagállamok a vizsgálati eredményekről minden évben jelentést nyújtanak be az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European FoodSafetyAuthority, EFSA) részére, melyek az alábbi oldalon olvashatók.

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/antimicrobial-resistance

 

Mit tesz az Unió?

Új jogszabályok szigorítjákaz antibiotikumok felhasználását

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0004&from=HU

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=HU

Az új jogszabályok 2022. január 28-tól alkalmazandók. Előírják többek között:

Az antibiotikumokat az állategészségügyben hozamfokozásra tilos alkalmazni!

Az antibiotikumok csak állatorvosi vényre adhatók ki!

A tagállamok jelenleg önkéntesadatgyűjtése kötelező lesz az állatok kezelésére használt antimikrobiális készítményekről, az eladás és a felhasználás tekintetében, állatfajonként és hatóanyagonként! Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése során a rezisztencia szempontjait fokozottan figyelembe kell venni.

Az állatorvosnak szakmai indokkal kell rendelkeznie az antimikrobiális szerek felírásakor (szükséges a diagnózis), különösen pro-és metafilaxis esetén, utóbbiak esetében a vényt korlátozott időtartamra szólóan szükséges kiállítani.

profilaxis: Azt jelenti, hogy olyan állatok esetében alkalmazzák az antibiotikumokat,  amelyeknél nagyon magas egy súlyos betegség kialakulásának a kockázata.
metafilaxis: A kifejezés azt jelenti, hogy egy olyan állatcsoport esetében alkalmazzák az antibiotikumokat, ahol magas egy bakteriális fertőzés vagy betegség kockázata.

Az antibiotikumok nem alkalmazhatók rutinszerűen, a higiéniai hiányosságok vagy a telepirányítási hibák elfedésére.

Profilaxisra az antimikrobiális szerek csak kivételes esetben, korlátozott mennyiségű állatra adhatók, az antibiotikumok pedig csak egyedi megelőzésre szolgálhatnak. Profilaxisra antibiotikum-tartalmú gyógyszeres takarmány adása tilos lesz.
Metafilaxisrapedig antimikrobiális szer csak abban az esetben adható, ha az állatcsoporton belüli fertőzés terjedésének nagy a kockázata.

 

Az EU Egy egészség akcióterve

A 2017. június 29-i akcióterv pillérei:

  1. Az EU legyen „bestpractice” régió, a tagországok mutassanak példát a „jó gyakorlatra” a világ többi országa számára
  2. Kutatás, fejlesztés és innováció elősegítése
  3. A globális munkaterv alakítása

A témáról még többet megtudhat angolul itt: https://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en

 

Egy egészség országlátogatások

Az Európai Bizottság állat-és humánegészségügyért felelős szervei (DG SANTE és ECDC) közös látogatásokat tesznek az egyes tagállamokba, az érintett szakterületek közötti együttműködés értékelése és a jó gyakorlatok előmozdításaérdekében. Az eddigi ellenőrzések eredményei az alábbi linken olvashatók:

https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/antimicrobial-resistance/preparedness/country-visits-reports

 

Képzések

 A „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerért” képzéssorozat (BTSF) keretében az EU 2017 óta Egy egészség tréningeket szervez humán-és állategészségügyi hatósági szakemberek számára. Bővebben a BTSF-ről:

https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en

 

Egy egészség AMR Hálózat munkacsoport

A tagállamok humán-és állategészségügyi hatóságainak képviselői 2017 óta minden évben kétszer üléseznek Brüsszelben az AMR elleni intézkedések és újdonságok megvitatása érdekében. A legutóbbi, 2019. október 15-i ülésről szóló információk a lenti linken találhatók:

https://ec.europa.eu/health/amr/events/ev_201910151_en

 

Mit tesz az Állategészségügyi Világszervezet (OIE)?

Az antimikrobiális-rezisztencia terjedése meghatározó a globális állategészségügyre és a kereskedelemre is. Hasonlóan az Uniós szervekhez és az Egészségügyi Világszervezethez (WHO), az OIE is kiemelten kezeli a problémát.

 

A Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében több fejezet szól a felelős antibiotikum-használatról és a rezisztenciáról. A Kódex ezen a linken érhető el: https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/

Az Egy egészség koncepció keretei között 2015-ben létrejött egy hármas együttműködés a WHO-val és az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezettel (FAO). Az együttműködés főbb területei a zoonotikus influenzák, veszettség és az antimikrobiális-rezisztencia.

Az antimikrobiális rezisztenciáról és az antimikrobiális szerek felelős alkalmazásáról szóló OIE stratégia (2016) elemei:

  1. A tudatosság és a megértés növelése
  2. Az ismeretek erősítési felügyeleti programok és kutatás révén (az állategészségügyiinformációs rendszer (WAHIS) fejlesztése, antibiotikum-adatok gyűjtése)
  3. A jó irányítás és a kapacitásnövelés támogatása
  4. A nemzetközi ajánlások végrehajtásának elősegítése (Kódexek, OIE Lista az állategészségügyben fontos antimikrobiális szerekről)

 

A stratégia innen tölthető le: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/PortailAMR/EN_OIE-AMRstrategy.pdf